Χρόνια Προστατίτιδα


Συσκευές βιοσυντονισμού Deta και χρόνια προστατίτιδα.
Από τους 4.800 ασθενείς, θεραπεύτηκαν οι 4.792!
Ο ιατρός-ανδρολόγος Βίκτωρ Τσερνίχ εξηγεί και αφηγείται περιστατικά, κατά τα οποία η εφαρμογή των συσκευών Deta οδήγησε στην θεραπεία της χρόνιας προστατίτιδας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, από τους τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους (4.800) ασθενείς με χρόνια προστατίτιδα, που χρησιμοποίησαν τις συσκευές βιοσυντονισμού Deta, θεραπεύτηκαν οι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι ενενήντα δύο (4.792)!


Εκτύπωση στις 09/12/2023
Από την ιστοσελίδα 
detaelis.gr/el/inNews.asp?newsID=18&export=word