Ουρηθροπροστατίτιδα


Η συμβολή των συσκευών Deta-Ritm και Deta-Ap στην αντιμετώπιση της χρόνιας ουρηθροπροστατίτιδας και της ανδρικής υπογονιμότητας
Ο ιατρός ουρολόγος - ανδρολόγος Αλεξάντερ Μιχαήλοβιτς Όξεν μας εκθέτει τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε σε δείγμα είκοσι τεσσάρων ασθενών με χρόνια ουρηθροπροστατίτιδα, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των δώδεκα ατόμων, εκ των οποίων η πρώτη έλαβε μόνο φαρμακευτική αγωγή, ενώ η δεύτερη συνδύασε τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής με τη χρήση των συσκευών βιοσυντονισμού της Deta-Elis. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν εκπληκτικά. Εκτός από την εξάλειψη των μολυσματικών παραγόντων εν τέλει σε όλους τους ασθενείς, με τον τρόπο που περιγράφει ο ιατρός, ήταν σημαντική και η βελτίωση της ποσότητας, της μορφολογίας και της κινητικότητας των σπερπατοζωαρίων στο σπέρμα των ασθενών. Είναι χαρακτηριστική η τελευταία φράση του ιατρού, ο οποίος έχει εξειδίκευση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ότι από τα είκοσι ζευγάρια με πρόβλημα υπογονιμότητας που τον επισκέφθηκαν, εν τέλει τα 15 τεκνοποίησαν, χωρίς να καταφύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Όπως επισημαίνει και ο ίδιος, είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε, κάνοντας χρήση των τεχνολογιών της Deta-Elis, παρά να βρισκόμαστε προ δυσάρεστων καταστάσεων στο μέλλον.δύο (4.792)!


Εκτύπωση στις 14/06/2024
Από την ιστοσελίδα 
detaelis.gr/el/inNews.asp?newsID=19&export=word