Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Πιστοποιήσεις


Πιστοποιήσεις

Παρατίθενται κατωτέρω οι πιστοποιήσεις που έλαβε η εταιρία Deta-Elis για τα προϊόντα της από Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς. Πλοηγηθείτε με τα βελάκια και κάντε κλικ επάνω σε κάθε μία για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος και να λάβετε επιπλέον πληροφορίες για την κάθε μία.


Εκτύπωση στις 27/11/2021
Από την ιστοσελίδα 
detaelis.gr/el/inNews.asp?newsID=50