Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML


DeLixir Starter Pack -

AA: 22

Tιμή: 228.00€
Κερδίστε!!!


Περιγραφή προϊόντος

Tο star­ter pack 4 + 1  προ­ϊ­όντα Delixir της αρε­σκεί­ας σας δώρο (επι­λέ­γε­τε όποια επι­θυ­μεί­τε). Επο­μέ­νως πα­ρα­λαμ­βά­νε­τε πέ­ντε προ­ϊ­ό­ντα στην τιμή των τεσ­σά­ρων, δη­λα­δή 190 ευρώ (36 ευρώ το προ­ϊ­όν). Εάν η το­πο­θέ­τη­ση της αγο­ράς γί­νει σε κω­δι­κό κάτω από εσάς τότε κερ­δί­ζε­τε και μπό­νους σύ­στα­σης 24 ευρώ και 60 πό­ντους. Εάν υπο­λο­γί­σε­τε και το μπό­νους σύ­στα­σης τότε το κό­στος ανά προ­ϊ­όν εί­ναι 31,20 ευρώ!

Πολύ σημαντικό: ΜΕ ΚΑΘΕ STARTER PACK ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ! Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα άλλα packs.


Εκτύπωση στις 27/09/2023
Από την ιστοσελίδα 
detaelis.gr/el/products.asp?pid=22