ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ της DETA ELIS HOLDING

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Η Δημιουργία μιας βιώσιμης και συνεχώς αναπτυσσόμενης επιχειρηματικότητας που ταιριάζει στον καθένα»

| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ |