Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML


DeVita Ritm -

AA: 2

Tιμή: 648.00€


Περιγραφή προϊόντος

Η συσκευή ευεξίας «DeVita Ritm» αποτελεί μοναδική στο είδος της εφεύρεση, η οποία βελτιώνει την διάθεσή σας, απαλλάσσει από το στρες και την χρόνια κόπωση. Η συσκευή διαθέτει 30 προγράμματα, τα οποία θα βοηθήσουν εσάς και τους κοντινούς σας ανθρώπους να διατηρήσετε μια καταπληκτική διάθεση.

Η δράση της Devita Riem Base για την αποκατ΄σταση του οργανισμού βασίζεται στις έρευνες των επιστημόνων R.Rife και A.F. Krammer, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ανθρώπινου οργανισμού. Σύμφωνα με τις μελέτες τους το κάθε όργανο έχει τις δικές του ταλαντώσεις. Οι ταλαντώσεις ασθενών οργάνων διαφέρουν από αυτές των υγιών. Οι ιδιαίτερες συχνότητες του συντονισμού μικρής έντασης αντιγράφουν τις ταλαντώσεις των υγιών οργάνων και "επαναρυθμίζουν" τον οργανισμό σε μια υγιή συχνότητα. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός αυτορυθμίζεται από μόνος του. Η συσκευή DeVita Ritm Base έχει διαφορετικές συχνότητες ταλαντώσεων για τα διάφορα όργανα και δίνει την δυνατότητα στον οργανισμό να εναρμονίζει την λειτουργία του. Τα βασικά προγράμματα αποσκοπουν στην επίλυση των πιο διαδεδομένων προβλημάτων. Πέραν αυτού, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συμπληρωματικών προγραμμάτων.

Συστάσεις για χρήση

Η συσκευή DeVita Energy αποτελεί μια γεννήτρια αδύναμων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, ταυτόσημων με τις ακτινοβολίες των οργανικών συστημάτων της Φύσης. Προορίζεται για την ενίσχυση των ιδίων αμυντικών δυνάμεων και την διόρθωση των φυσικών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβοιών των βιοσυστημάτων. Η αρχή της διορθωτικής δράσης βασίζεται στην χρήση συχνοτήτων με τις μεθόδους των R.Rife, R.Vault και F. Morell.

H DEVITA ENERGY ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ ΣΕ:

Η DeVita Ritm Base - είναι ηλεκτρομαγνητική συσκευή, που εναρμονίζει τη λειτουργία των οργάνων και συστημάτων του οργανισμού. Η συσκευή παράγει παλμούς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο φάσμα χαμηλών συχνοτήτων, μέσα στο οποίο βρίσκονται οι φυσιολογικές και λειτουργικές συχνότητες του οργανισμού μας. Καθένα από τα προγράμματα προκαλεί συντονισμό στα απαραίτητα όργανα και συστήματα, προσδίδοντας την απαραίτητη συμπληρωματική ενέργεια για την αποκατάσταση της υγείας και την ομαλοποίηση λειτουργίας.

Η DeVita Ritm Base  συμβάλει στην διατήρηση της φυσιολογικής ορμονικής ισορροπίας, βελτιώνει την λειτουργική ικανότττα των οργάνων, αναστέλλει τις πρόωρες ηλικιακές μεταβολές.

Δυνατότητες της «DeVita Ritm»:


ΕΓΓΥΗΣΗ

Σε περίπτωση που ένα προϊόν της DETA ELIS εμφανίσει εργοστασιακή βλάβη, ο καταναλωτής καλύπτετε από το Ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων με το οποίο εξασφαλίζεται η δωρεάν επισκευή του για χρονικό διάστημα 2 ετών.

Όροι και προϋποθέσεις  ισχύς εγγύησης:

1. Ορθή χρήσης για την οποία προορίσετε το συγκεκριμένο προϊόν και σύμφωνα με τθν κατευθύνσεις που αναφέρονται στις οδηγίες που συνοδεύουν  τα μηχανήματα
2. Το προϊόν δεν κα έχει υποστεί καμία επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η εγγύηση  δεν καλύπτει  ζημία που έχει προκληθεί από λάθος η μη σωστή  χρίση του συγκεκριμένου προϊόντος, από ζημίες προερχόμενες από φυσική φθορά, υπερφόρτιση  η ακατάλληλη μεταχείριση ι από οποιαδήποτε  άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας μας.

Εάν μετά από εξέταση που διενεργηθεί από το αρμόδιο τμήμα service της εταιρείας μας διαπιστωθεί ότι υπάρχει ελάττωμα το οποίο προκλήθηκε από κατασκευαστική ατέλεια,  η εταιρεία μας θα αντικαταστήσει το προϊόν με ένα άλλο, ακριβώς το ίδιο.


SERVICE

Από τις 1 Νοεμβρίου 2015 όλα τα προϊόντα DEVITA τα οποία έχουν αγοραστεί από

παράρτημα της DETAELIS στην Ευρώπη και προορίζονται για service αποστέλλονται στην

Ελλάδα στην διεύθυνση

DETA ELIS GREECE

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 292,

15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Σελ. 2130305080

Σο προϊόν που στελνετε για service πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένο έντυπο service , το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω, καθώς επίσης και από το βιβλιάριο με την εγγύηση του. 

Πατήστε στο παρακάτω λινκ που ακλουθεί για να κατεβάσετε το αρχείο με το έντυπο του Service, εκτυπώστε το και αποστείλετε το συμπληρωμένο μαζι με το προϊόν.

Service Report


Εκτύπωση στις 27/11/2021
Από την ιστοσελίδα 
detaelis.gr/el/products.asp?pid=2