Παράσιτα και ασθένειες

Τα παράσιτα στο ανθρωπινο σώμα
Αναπτύσσεται η δράση των παρασίτων στον ανθρώπινο οργανισμό και παρουσιάζονται περιστατικά προσβολής από παράσιτα. Το βίντεο αποτελείται από 2 τμήματα.

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Κατηγορίες