Συσκευές:

DeVita Test

Tιμή: 210.00€

Η συσκευή Deta-Test συνιστά τον αναντικατάστατο βοηθό κάθε κατόχου των συσκευών Deta-Ap και Deta-Ritm, εφόσον καταδεικνύει την ένταση και την ποιότητα του εκπεμπόμενου από τις εν λόγω συσκευές σήματος. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο και διαφωτιστικό, εάν δεν επιτεύχθηκαν πλήρως τα επιθυμητά θεραπευτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των συσκευών. Το Deta-Test σας ενημερώνει, εάν η θεραπευτική συσκευή χρήζει επισκευής και, σε περίπτωση που δεν συντρέχει τέτοιος λόγος, η ενδεδειγμένη ενέργεια θα ήταν να αποταθείτε στον θεράποντα ιατρό σας, προκειμένου να σας προτείνει τη χρήση διαφορετικών προγραμμάτων από των ήδη εγκατεστημένων στις συσκευές. Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής Deta-Test είναι απλός. Απλώς την ενεργοποιείτε και την πλησιάζετε σε μία εκ των συσκευών Deta-Ap ή Deta-Ritm. Τότε η Deta-Test αναγνωρίζει από μόνη της τον τύπο της συσκευής και στο πάνελ της θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη. Ταυτόχρονα θα ανάψει μία από τις τρεις ακόλουθες ενδείξεις:

 

 • Πράσινη ένδειξη: η εξεταζόμενη συσκευή δουλεύει κανονικά
 • Κίτρινη ένδειξη: υπάρχει σήμα αλλά όχι αρκετής ισχύος (πιθανόν χρειάζεται αλλαγή η μπαταρία στην υπό έλεγχο συσκευή)
 • Κόκκινη ένδειξη: η συσκευή δεν λειτουργεί και χρήζει επισκευής.
 • Προσφορές
  της κατηγορίας
 • Περισσότερα
  της κατηγορίας
 • DeAqua

  DeAqua
  Tιμή: 270.00 €

  DeVita Cosmo

  DeVita Cosmo
  Tιμή: 594.00 €
   

  DePulse+ & DeVita mini Ap

  DePulse+ & DeVita mini Ap
  Tιμή: 1,686.00 €

  DeVita Ap + DeVita Ritm

  DeVita Ap + DeVita Ritm
  Tιμή: 1,296.00 €
   

  DeVita mini Ap + DeVita mini Ritm

  DeVita mini Ap + DeVita mini Ritm
  Tιμή: 1,160.00 €

  DeVita Ap + Ritm + DeInfo

  DeVita Ap + Ritm + DeInfo
  Tιμή: 1,296.00 €
   

  DeVita Ap + Ritm + Energy

  DeVita Ap + Ritm + Energy
  Tιμή: 1,641.00 €

  DeVita Ap + DeVita Energy

  DeVita Ap + DeVita Energy
  Tιμή: 993.00 €
  • Σελίδα:
  • 1
  • 2

  DeVita AP mini

  DeVita AP mini
  Tιμή: 696.00 €

  DeVita AP

  DeVita AP
  Tιμή: 648.00 €
   

  DeVita Ritm mini

  DeVita Ritm mini
  Tιμή: 696.00 €

  DeVita Ritm

  DeVita Ritm
  Tιμή: 648.00 €
   

  DePuls+

  DePuls+
  Tιμή: 1,176.00 €

  DeVita Energy

  DeVita Energy
  Tιμή: 345.00 €
   

  DeInfo

  DeInfo
  Tιμή: 300.00 €

  DeVita Energy Mini 8

  DeVita Energy Mini 8
  Tιμή: 522.00 €
   

  DeVita Test

  DeVita Test
  Tιμή: 210.00 €

  Flash Kit

  Flash Kit
  Tιμή: 37.50 €