Διατροφικά:

DeLixir Starter Pack

Κερδίστε!!! 228.00€

Tο star­ter pack 4 + 1  προ­ϊ­όντα Delixir της αρε­σκεί­ας σας δώρο (επι­λέ­γε­τε όποια επι­θυ­μεί­τε). Επο­μέ­νως πα­ρα­λαμ­βά­νε­τε πέ­ντε προ­ϊ­ό­ντα στην τιμή των τεσ­σά­ρων, δη­λα­δή 190 ευρώ (36 ευρώ το προ­ϊ­όν). Εάν η το­πο­θέ­τη­ση της αγο­ράς γί­νει σε κω­δι­κό κάτω από εσάς τότε κερ­δί­ζε­τε και μπό­νους σύ­στα­σης 24 ευρώ και 60 πό­ντους. Εάν υπο­λο­γί­σε­τε και το μπό­νους σύ­στα­σης τότε το κό­στος ανά προ­ϊ­όν εί­ναι 31,20 ευρώ!

Πολύ σημαντικό: ΜΕ ΚΑΘΕ STARTER PACK ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ! Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα άλλα packs.

 • Προσφορές
  της κατηγορίας
 • Περισσότερα
  της κατηγορίας
 • DeLixir Denorma

  DeLixir Denorma
  Tιμή: 57.00 €

  DeLixir Starter Pack

  DeLixir Starter Pack
  Tιμή: 228.00 €
   

  DeLixir Prime Pack

  DeLixir Prime Pack
  Tιμή: 405.00 €

  DeLixir Optimal Pack

  DeLixir Optimal Pack
  Tιμή: 684.00 €
 • DeLixir Ultra Slim+

  DeLixir Ultra Slim+
  Tιμή: 57.00 €

  DeLixir Multi-Energy

  DeLixir Multi-Energy
  Tιμή: 57.00 €
   

  DeLixir Detox

  DeLixir Detox
  Tιμή: 57.00 €

  DeLixirCollagen+

  DeLixirCollagen+
  Tιμή: 57.00 €
   

  DeLixir TopForm

  DeLixir TopForm
  Tιμή: 57.00 €

  DeLixir pH-Balance

  DeLixir pH-Balance
  Tιμή: 57.00 €